“Önce İnsan” düşüncesi ile yola çıkan İnsan Kaynakları Bölümü’müz topluma saygının insana saygıdan başlayacağı düşüncesindedir. Bu bakış açısıyla doğru, hızlı ve kararlı adımlarla kurguladığımız ve işlerliğini sağladığımız “İnsan Kaynakları Uygulamalarımız” çalışanlarımızın; memnuniyetini sağlamayı, arzuladıkları kişisel ve mesleki gelişimlerini planlamayı, motivasyonlarını yükseltmeyi ve aidiyet duygularını harekete geçirmeyi hedeflemektir.

Seçme ve yerleştirme süreçlerinde “Doğru işe doğru kişi” ilkesi doğrultusunda yetkinlik bazlı mülakat teknikleri uygulanarak adayların bilgi, beceri ve yeteneklerine uygun pozisyonlara yerleştirilmeleri sağlanmaktadır.
Kariyer haritaları ile çalışanların etkin şekilde değerlendirilmesini sağlayacak bir kariyer planlaması oluşturularak çalışanlar ile paylaşılmaktadır. Yetenekli çalışanlar, “Gelişim Merkezi” uygulamaları ile değerlendirilmekte ve görev alacakları üst düzey pozisyonlara hazırlanmaktadırlar.

Eğitim programları ile çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunulmaktadır.

Performans yönetim sistemi ile çalışanların kendi çalışmalarının sonuçlarını görmesine ve kendilerini değerlendirmesine olanak sağlanmaktadır.